วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เข้าร่วมโครงการ