วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

มาตรการป้องกัน COVID-19 และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่2)
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
เลื่อนการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ประเภทปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ประเภทปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ รับสมัคร นักเรียนนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ก.พ.64 (โควตา 2564)
ใบสัมมนา&รายงานการฝึกงาน 1-63
แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ทุกแผนกวิชาร่วมกันใส่ผ้าไทย
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563