วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัวลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. และ ปวส. (ประเภทปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน google meet
เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อโควต้า ปวส.64
ประกาศรายชื่อโควต้า ปวช.64
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 กรณีพิเศษ (โควตารอบทั่วไป) 4-19 มกราคม 2565
กำหนดการลงทะเบียน ปวช.3 (2/2564)
กำหนดการลงทะเบียน ปวช.2 (2/2564)