วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ประเภทปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ประเภทปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ รับสมัคร นักเรียนนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ก.พ.64 (โควตา 2564)
ใบสัมมนา&รายงานการฝึกงาน 1-63
แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ทุกแผนกวิชาร่วมกันใส่ผ้าไทย
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 1/63 ของ นักศึกษาระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2
รายชื่อและรหัสนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
คู่มือวิชาโครงการ(ปรับปรุง)2562