วันจันทร์, 4 เมษายน 2565

ข่าววิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัวลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. และ ปวส. (ประเภทปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน google meet
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อโควต้า ปวส.64
ประกาศรายชื่อโควต้า ปวช.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดยานยนต์ไฮบริดพร้อมชุดจำลองอาการเสียเครื่องยนต์ผ่านสมาร์ทโฟนและชุด…
เชิญชวนเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 กรณีพิเศษ (โควตารอบทั่วไป) 4-19 มกราคม 2565
เรื่องมาใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัวลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. และ ปวส. (ประเภทปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน google meet
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน