วันพุธ, 21 กันยายน 2565

ข่าววิทยาลัย

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ผ้าป่าสามัคคี 29 ปี วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ศึกเสียงใส ดวลไมค์ ไทยสตริง – ลูกทุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรท้องถิ่น
โครงการ ปลูกหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ENGLISH EASY EASY CAMP
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช
การคัดเลือกทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ผลการประกวดรางวัลพานไหว้ครู 65