วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

ข่าววิทยาลัย

ประกาศ ปิดเรียน ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)
ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ม.ค. 64
ประกาศ ปิดเรียนชั่วคราว ด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 19-22 ม.ค.64
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ รับสมัคร นักเรียนนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ก.พ.64 (โควตา 2564)
โครงการ “สุดยอดชุดรีไซเคิล” ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการ “ประกวดการแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา (ดาว-เดือน)” ประจำปีการศึกษา 2564
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานเชื่อมพื้นฐาน MMA,TIG,ACDC,MIG พร้อมห้องปฏิบัติการงานเชื่อม จำนวน 1 ชุด
เอกสารรายงานการนิเทศ 2-63
โครงการประกวดร้องเพลง สตริง สากล ลูกทุ่ง