วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564

ข่าววิทยาลัย

ขั้นตอนการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี และ ขั้นตอนการรับเงินจัดสรรงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เชิญร่วมกิจกรรม FIX IT CENTER 9-14 ส.ค.64 ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2564
ถวายพระพรออนไลน์
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด พ.ศ.2564
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศ เลื่อนเปิด onSite เป็นวันที่ 12 ก.ค. 64
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
มาตรการป้องกัน COVID-19 และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่2)