วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

ข่าววิทยาลัย

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด พ.ศ.2564
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศ เลื่อนเปิด onSite เป็นวันที่ 12 ก.ค. 64
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
มาตรการป้องกัน COVID-19 และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่2)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 2 ท่าน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
Announced of Huaiyot Industrial and Community Education College Urgently Require Full Time Native English Teacher (1 position)