วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

โครงการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรท้องถิ่น

โครงการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรท้องถิ่น กิจกรรม : อบรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทัศนศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์เฃาช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565