วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

โครงการ ปลูกหญ้าทะเล

ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เชิญชวนเข้าร่วม โครงการ ปลูกหญ้าทะเล
ณ ชุมชนบ้านพรุจูด อ.สิเกา จ.ตรัง