วันพฤหัสบดี, 7 เมษายน 2565

โครงการ “กินแล้วเก็บ”

ชมรมวิชาชีพการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน จัดทำ “กินแล้วเก็บ”
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด