วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

โครงการ “กินแล้วเก็บ”

ชมรมวิชาชีพการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน จัดทำ “กินแล้วเก็บ”
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด