วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

โครงการ “การตลาดจิตอาสา สร้างจิตสำนึก” ชมรมวิชาชีพการตลาด

ประชาสัมพันธ์

ชมรมวิชาชีพการตลาด ได้จัดทำ

โครงการ “การตลาดจิตอาสา สร้างจิตสำนึก”

ขอเชิญชวน

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป