วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

โครงการ”แข่งขันกีฬาพื้นบ้านเสริมสร้างความสามัคคี”

ชมรมวิชาชีพการตลาด วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดจัด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”แข่งขันกีฬาพื้นบ้านเสริมสร้างความสามัคคี” ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.30-16.30 น. ณ หอประชุมบุญเทียมเจริญยิ่ง