วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564

โครงการอาชีวะรอบรู้วิชาการและเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจัด “โครงการอาชีวะรอบรู้วิชาการและเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น-16.30 น ณ. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด