วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องเทคนิคการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”