วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย สร้างนิสัยรักการอ่าน

ชมรมแผนกวิชาช่างก่อสร้างขอเชิญร่วมกิจกรรม”โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยสร้างนิสัยรักการอ่าน”

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด