วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2567

โครงการสร้างฟื้นฟูทะเลสีฟ้า

ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำ
โครงการสร้างฟื้นฟูทะเลสีฟ้า
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ 2567
ณ ห้องประชุมเขาพระยอดวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด