วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม หลักสูตร “สร้างแรงบันดาลใจ จิตสำนึก ในการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ และการตลาดออนไลน์”