วันพุธ, 3 เมษายน 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม หลักสูตร “สร้างแรงบันดาลใจ จิตสำนึก ในการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ และการตลาดออนไลน์”