วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564

โครงการประกวดร้องเพลง สตริง สากล ลูกทุ่ง

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอเชิญชวน นักเรีนน นักศึกษา ที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลง สตริง สากล ลูกทุ่ง ในวันพุธที่ 2-3 ธันวาคม 2563
ณ หอประชุมบุญเทียมเจริญยิ่ง