วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564

โครงการธรรมะพัฒนาจิต

โครงการธรรมะพัฒนาจิต
จัดทำโดย แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด