วันพฤหัสบดี, 4 เมษายน 2567

เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)