วันพุธ, 3 เมษายน 2567

เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565 ระดับ ปวช. สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ไม่มีค่าสมัคร) ระดับ ปวส. สมัคร ในวันเวลาราชการ(ค่าสมัคร 100 บาท) สถานที่รับสมัคร งานทะเบียน อาคารอำนวยการ