วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “การประกวดสิ่งประดิาฐ์ของคนรุ่นใหม่”

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จัดการประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “การประกวดสิ่งประดิาฐ์ของคนรุ่นใหม่”
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด