วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

ศึกษาสภาพการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร ตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด