วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ขอแสดงความยินดีกับ
นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในลำดับที่ 34