วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  ลงวันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2564  เรื่อง                  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) รหัสกลุ่มวิชา 107 (เคมี จำนวน 1 อัตรา
ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่  17  มิถุนายน พ.ศ. 2564  นั้น

                   วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ