วันอังคาร, 5 เมษายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกฯ