วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ลงวันที่  2 มิถุนายน 2564  เรื่องเรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  ครู  รหัสกลุ่มวิชา 107 วิทยาศาสตร์ (เคมี) / การสอนเคมี / เคมีประยุกต์ / เคมีชีวภาพ / เคมีสิ่งแวดล้อม  นั้น

                        บัดนี้  การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด โดยได้รับมอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  ตามรายชื่อเรียงตามลำดับผู้มีคะแนนรวมสูงสุดไปหาน้อยสุด ดังต่อไปนี้

ประกาศผลสอบพนักงานราชการ-รหัส-107