วันพุธ, 3 เมษายน 2567

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน นักการ และ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  2  อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง คนงาน นักการ                           อัตราเงินเดือน    5,340  บาท
2. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  อัตราเงินเดือน    5,340  บาท   

2566-10-12_security-Worker