วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 อัตรา

2566_พนักงานราชการ-อิเล็กทรอนิกส์