วันพฤหัสบดี, 4 เมษายน 2567

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 อัตรา