วันพฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  4  อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ                           อัตราเงินเดือน   7,670  บาท
  2. ตำแหน่ง คนงาน นักการ                           อัตราเงินเดือน    5,340  บาท
  3. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย    อัตราเงินเดือน    5,340  บาท   
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว