วันพุธ, 21 กันยายน 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ จำนวน 2 ตำแหน่ง