วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)     จำนวน  1  อัตรา

                    ดังนี้ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1065/2549  ลงวันที่
29 มิถุนายน 2549  เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  จำนวน  1  อัตรา  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 8,340 บาท /ค่าครองชีพตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท

ประกาศรับสมัครครูจีนเพิ่ม-63