วันพุธ, 11 มกราคม 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา