วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา