วันจันทร์, 4 เมษายน 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับเจ้าหน้าที่งานการเงิน-65