วันจันทร์, 4 กรกฎาคม 2565

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2565