วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2565