วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

ผ้าป่าสามัคคี 29 ปี วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด