วันเสาร์, 29 มิถุนายน 2567

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ สำเร็จการศึกษา และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างยั่งยืน