วันพฤหัสบดี, 4 เมษายน 2567

ผงหมักฉ่าหยุก (“Chayook” Marinated Powder)