วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2566

ผงหมักฉ่าหยุก (“Chayook” Marinated Powder)