วันพุธ, 6 เมษายน 2565

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ-วก.หย.-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการป