วันพุธ, 3 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)