วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2567

ประกวดราคา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบจัดการห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายควบคุมด้วยIOT

ประกาศวิทยาลัยฯ-ประกวดราคา-07-มี.ค.-2023

เอกสารประกวดราคา-07-มี.ค.-2023

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ปี-2566_21-ก.พ.-2023