วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานเชื่อมพื้นฐาน MMA,TIG,ACDC,MIG พร้อมห้องปฏิบัติการงานเชื่อม จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคา-e-bidding-ครุภัณฑ์ช่างเชื่อม-ปีงบ-2564