วันอังคาร, 5 เมษายน 2565

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานเชื่อมพื้นฐาน MMA,TIG,ACDC,MIG พร้อมห้องปฏิบัติการงานเชื่อม จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาชุดปฏิบัติการช่างเชื่อม-e-bidding-ครั้งที่-2