วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดยานยนต์ไฮบริดพร้อมชุดจำลองอาการเสียเครื่องยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน 3 ล้านบาท