วันพุธ, 3 เมษายน 2567

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน หอประชุมและสิ่งก่อสร้าง 4,520,000 บาท

1.ประกาศวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด