วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน หอประชุมและสิ่งก่อสร้าง 4,520,000 บาท

1.ประกาศวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด