วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช