วันพฤหัสบดี, 27 มกราคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 2 ท่าน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย