วันพฤหัสบดี, 7 เมษายน 2565

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แผนกพาณิชยกรรม เข้าร่วมโครงการ หัวชนฝา

ในวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ตึกกาญจนาภิเษก แผนกวิชาพาณิชนกรรม