วันอังคาร, 5 เมษายน 2565

ขอเชิญชวน น้อง ๆ เพื่อน ๆ เข้าร่วมโครงการ… สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสำนักงาน แผนกวิชาเลขานุการ

วันพฤหัสบดีที่  23  มกราคม  2563เวลา 09.00 น. – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

โดย…สาขางานการจัดการสำนักงาน