วันจันทร์, 3 มิถุนายน 2567

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ที่มา : ส่วนราชการในพระองค์