วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2565

กำหนดการ ทักษะ โมชันกราฟิก และ นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับภาคใต้ 2565 ณ วอศ.ชุมพร