วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2567

การแข่งขันกีฬาภายใน ตะแบกเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566