วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2566

การพัฒนาสบู่จากสารสกัดเปลือกสะตอ