วันพฤหัสบดี, 4 เมษายน 2567

การพัฒนาสบู่จากสารสกัดเปลือกสะตอ