วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566
Responsive image Responsive image Responsive image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบจัดการห้องเรียนฯ
ประกวดราคา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบจัดการห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายควบคุมด้วยIOT
ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่2) ชุดปฏิบัติการทางการบัญชีฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและหอประชุมฯ